wat is yoga?

Yoga is een oude Oosterse leer die als doel heeft de mens tot rijpheid en tot zelfwerkelijking  te brengen (zelfrealisatie volgens psycholoog Maslow). Yoga wil de mens laten leven in harmonie en evenwicht met zichzelf, met zijn mede mensen, dieren, planten, de aarde, kortom in harmonie met het al.

Het woord Yoga stamt af van Juj wat verbinden, samenvoegen en ook geestelijk verdiepen betekent. Het Nederlandse woord juk betekende oorspronkelijk hetzelfde, nl. het hout waarmee twee of meer trekdieren met elkaar verbonden werden. Een juk om twee emmers water te dragen. Beide woorden juj en juk zijn met elkaar verwant. Het Sanskriet en het Nederlands horen bij dezelfde taalgroep.

 
Yogastudio  
Maryam de Vries

logo

gratis proefles